Användarvillkor

2021-03-01

Välkommen till Buildsight – ett verktyg för att hålla koll på utrustning och verktyg i byggbranschen! Dessa användarvillkor, tillsammans med vår integritetspolicy, gäller för användning av Buildsight-appen som Simplified Software Sverige AB, org.nr. 559254-0339, (Buildsight eller ”vi”) erbjuder dig genom vår app Buildsight (”Tjänsten”).

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder Tjänsten. Du måste godkänna användarvillkoren för att ha rätt att använda Tjänsten.

 1. Allmänt Tjänsten är en applikation för att spara och hantera verktyg och utrustning i byggbranschen. Verktyg kan sparas, dokumenteras, checkas ut och returneras i verktyget.

 2. Ditt konto och användning av tjänsten För att skapa användarkonto och använda Tjänsten ska du vara 18 år eller äldre.

  För att kunna använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto När du registrerar ditt konto kommer du att bli ombedd att uppge viss personlig information. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och uppdaterade och du ansvarar för att, under den tid du har ett konto, hålla informationen uppdaterad. Information om vår behandling av personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

  Ditt användarkonto är personligt och du ansvarar för att se till att ingen annan kan använda ditt användarkonto. Du ansvarar för all användning av Tjänsten som gjorts via ditt användarkonto.

 3. Vårt tillhandahållande av tjänsten Buildsight utvecklar ständigt Tjänsten och kan komma att helt eller delvis uppdatera, förändra eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten eller delar därav (såsom, men inte begränsat till, funktioner och tillgängliga tjänster). Vi kan behöva utföra arbete som påverkar Tjänsten, och Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter.

  Buildsight har rätt att stänga av ditt konto och avregistrera dig från Tjänsten med omedelbar verkan om du missbrukar Tjänsten, orsakar skada eller olägenhet för användningen av Tjänsten eller oss eller du på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor. Du har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan särskilt tillstånd från Buildsight om ditt konto har stängts av i enlighet med denna punkt.

 4. Avgifter och betalning Priser och avgifter för Tjänsten, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser, framgår under Inställningar i appen och på hemsidan för antal användare som är aktiverade under innestående månad.

  Betalning för Tjänsten sker genom faktura eller kortbetalning som registrerats i Tjänsten.

 5. Ditt ansvar Du ansvarar för att ditt konto används i enlighet med dessa användarvillkor, andra villkor som anges i Tjänsten samt vid var tid gällande rätt.

  Om du publicerar information i Tjänsten ansvarar du ensam för innehållet i sådan information.

  Om du brutit mot dessa användarvillkor eller gällande rätt, eller använt Tjänsten på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla Buildsight skadeslöst från all skada som vi orsakas härav.

 6. Vårt ansvar Vi strävar efter att tillhandahålla Tjänsten kontinuerligt och med stabilitet. Tjänsten och webbplatsen tillhandahålls dock i befintligt skick och utan några utfästelser eller garantier av något slag. Buildsight ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att du inte kan tillgå Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten.

  Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkats till eller från Tjänsten eller webbplatsen.

  Buildsight ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande [tiotusen (10 000)] kronor. Vi svarar alltså inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

  Om du har problem med eller är missnöjd med Tjänsten eller webbplatsen kan du vända dig till oss, kontaktuppgifter hittar du här och/eller välja att sluta använda Tjänsten.

 7. Uppsägning av användarvillkoren/avsluta konto Dessa användarvillkor gäller så länge du har ett användarkonto. Om du inte längre vill vara bunden vid användarvillkoren måste du avsluta ditt konto enligt instruktioner i kontot.

  Avslutar du ditt konto kommer vi skyndsamt ta bort all tillhandahållen och lagrad information kring dig med undantag för sådan information som vi enligt lag har en skyldighet att spara.

 8. Immateriella rättigheter Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Tjänsten, Buildsight varumärke, firma, och webbplatsen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av Buildsight på webbplatsen och i Tjänsten, tillhör Buildsight (eller i förekommande fall våra licensgivare) med ensamrätt. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Buildsight material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor eller våra instruktioner från tid till annan är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av våra immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot användarvillkoren, vara brottsligt.

  Äganderätt och upphovsrätt till eventuella bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig, tillhör dig. Buildsight har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Det innebär bland annat att Buildsight har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder till andra användare tillhörande ert konto. Vi använder inte bilder och videomaterial som tillhandahållits av dig i annat syfte än att tillhandahålla Tjänsten.

 9. Behandling av dina personuppgifter Buildsight är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du tillhandahåller i ditt användarkonto. Du kan läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling i vår integritetspolicy.

 10. Villkorsändringar Buildsight kan komma att förändra dessa användarvillkor ensidigt. Vid förändring kommer vi att publicera de nya användarvillkoren på webbplatsen, och kommer genom Tjänsten och/eller via den e-mailadress du angivit i Tjänsten informera dig om att användarvillkoren har förändrats.

  Om du inte accepterar en eller flera förändringar av användarvillkoren ska du upphöra att använda Tjänsten och avregistrera ditt konto, alternativt höra av dig till oss och begära att vi avregistrerar ditt konto.

 11. Tvist Svensk rätt tillämpas på dessa användarvillkor.

  Tvist ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 12. Kontakta oss Vill du få hjälp eller annan kontakt med oss kan du skicka ett mail till oss, info@buildsight.se